Despre acest ghid

Acest ghid a fost creat pentru a vă ajuta să navigați cu încredere în lumea complexă a protecției datelor și să vă asigurați că respectați regulile și reglementările în vigoare.

Cuprinsul ghidului acoperă o serie de orientări importante, printre care:

  • regulile de acces la bazele de date electronice,
  • asigurarea exactității datelor medicale,
  • utilizarea dispozitivelor mobile,
  • oferirea de servicii de telemedicină,
  • gestionarea cererilor persoanelor vizate și
  • protejarea datelor în diverse contexte.

Ghidul abordează aspectele esențiale ale confidențialității în sistemul medical românesc, oferindu-vă resursele necesare pentru a înțelege și respecta normele de protecție a datelor personale ale pacienților.

Importanța ghidului nu se limitează doar la informațiile prezentate, ci și la modul în care acestea sunt puse în aplicare în practica medicală. Prin urmare, acest ghid vă va oferi nu doar cunoștințele teoretice, ci și instrumentele practice pentru a vă proteja pacienții și a respecta legislația în vigoare.

Nu ratați ocazia de a vă îmbunătăți cunoștințele și de a vă asigura că sunteți pregătiți să abordați orice situație legată de protecția datelor în activitatea medicală. Alăturați-vă comunității noastre și descoperiți ghidul practic pentru protecția datelor în mediul medical, resursa esențială pentru medicii din România!

Cuvânt introductiv

Colegiul Medicilor din România

Stimate colege și stimați colegi,

În numele echipei care a contribuit la realizarea acestui Ghid, vă mulțumesc pentru interesul dumneavoastră. Considerăm acest material nu doar util, ci esențial pentru armonizarea practicilor de protecție a datelor în sistemul medical românesc. Datele medicale reprezintă, fără îndoială, unele dintre cele mai sensibile informații cu care lucrăm. Este imperativ ca fiecare dintre noi – ca profesionist în sănătate – să își actualizeze constant cunoștințele și să respecte reglementările existente, pentru a asigura confidențialitatea acestor date.

Ghidul pe care îl aveți în față se bazează pe un cadru legislativ riguros. Acesta include prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD), dar și orientări provenite de la organisme internaționale, exemple de amenzi aplicate, practici din alte țări, și așa mai departe. Materialul urmărește să fie atât practic, cât și ușor de înțeles. Scopul său este de a ne ajuta să ne conformăm legilor actuale și să minimizăm riscurile legate de gestionarea datelor medicale sensibile.

Vă încurajăm să folosiți acest Ghid ca pe o resursă, cu scopul îmbunătățirii practicilor actuale și al consolidării unei culturi a protecției datelor, văzută ca o componentă intrinsecă a calității asistenței medicale. Nu putem subestima legătura strânsă dintre etica medicală, aspectele juridice și gestionarea datelor pacienților. Aceste componente sunt pilonii pe care se construiește o practică medicală responsabilă și etică.

Fiecare medic are o răspundere profundă în a proteja datele pacienților săi, nu doar ca o cerință legală, ci și ca un fundament al încrederii și respectului reciproc. Ca medici, noi avem, de asemenea, o poziție privilegiată, respectiv aceea de a fi lideri în promovarea unei astfel de culturi, indiferent de rolul nostru în cadrul echipei sau unității medicale și în orice tip de context organizațional care impune comportamentul nostru responsabil privind protecția datelor.

Vă invităm să vă alăturați efortului colectiv de a instaura o cultură a protecției datelor în sistemul medical românesc. Aceasta este o misiune care ne implică pe toți.

Sperăm că acest Ghid va fi un instrument valoros în activitatea dumneavoastră zilnică. Așteptăm cu interes opinii și sugestii de completare sau de îmbunătățire peplatforma noastră dedicată: www.gdpr.cmr.ro.

Cu deosebită considerație,
Prof. Univ. Dr. Daniel Coriu
Președinte
Colegiul Medicilor din România

Prezentul Ghid a fost realizat de Colegiul Medicilor din România în cadrul unui proiect derulat în perioada ianuarie – septembrie 2023, cu implicarea membrilor Biroului Executiv, respectiv: prof. univ. dr. Daniel Coriu (Președinte), dr. Gheorghe Borcean (Vicepreședinte), dr. Călin Bumbuluț (Vicepreședinte), dr. Valeria Herdea (Vicepreședinte), șef de lucrări dr. Gindrovel Dumitra (Secretar General).

Pentru a oferi medicilor din România un instrument de lucru accesibil, aplicabil și adaptabil nevoilor profesiei medicale, formatul digital al Ghidului va fi actualizat în timp real, în acord cu viitoare modificări legislative relevante și/sau cu evoluția cazuisticii specifice domeniului medical.

Forma tipărită a Ghidului va fi de asemenea actualizată periodic, după cum va fi necesar, pentru a asigura concordanța cu formatul digital.

Mulțumim totodată membrilor Consiliului Național al Colegiului Medicilor din România pentru susținerea proiectului care dezvoltă platforma
www.gdpr.cmr.ro și, implicit, pentru contribuția la realizarea acestui Ghid, respectiv: dr. Olimpiu Florin Achim, dr. Mugurel Stene Andronache, dr. Cristina-Daniela Atănăsoaie-Iacob, dr.Andrei Romică Baciu, dr. Roxana Maria Mitruța Balaci, dr. Teodora Andia Banu Bradu, dr. Ana Băleanu, dr. Valentin George Bănică, dr. Constantin Cârstea, prof.univ. dr. Emanoil Ceaușu, dr. Roxana-Florentina Chivu, dr. Laura Liliana Ciuntu, dr. Ioan Dănuț Cocoi, șef de lucrări dr. Adrian-Vasile Comănici, dr. Ioan Cordea, șef de lucrări dr. Daniel Costache, dr. Gabriela Georgeta Dascăl, dr. Adrian Dărăbanțiu, dr. Manuela Dăscălescu, dr. George Adrian Enculesei, dr. Elena-AncaFrancisc, dr. Marian Gherghiță, dr. Ioan-Răzvan Grecu, dr. Lucica Irina Grigorașcu, prof. univ. dr. Octavian Fulger Lazăr, dr. Claudia Iulia Mahu, dr. Alexandru Maizel, dr. Ana Marii Marinescu, dr. Adriana Eufrosina Moacă, dr. Constantin-Didi Moșneguțu, dr. Liana-Ramona Moștenescu-Vasiliu, dr. Emil Năstase, dr. Doina Olteanu, dr. Mirela Liliana Oniceanu, conf. univ. dr. Carmen Pantiș, dr. Ladislau Pick, dr. Mihai Polinschi, dr. Daniela Popescu, dr. Andreia Radu, dr. Ion-Viorel Rădulescu, dr. Lucia Sereș, dr. Doina Sima, prof. univ. dr. Ileana Anca Sin, dr. Sinkó János, dr. Emilia Stamate, dr. Laurenția Ștefan, dr. Rodica Tănăsescu, dr. Emilia Tudoroiu, dr. Voichița Varmaga, conf. univ. dr. Vlăduț-Doru Vasile, dr. Marcela-Georgeta Vidican, dr. Raluca-Oana Vodă, dr. Rareș Alexandru Zamfir.

Cuvânt introductiv

Responsabilul cu Protecția Datelor Colegiul Medicilor din România

Stimate colege,
Stimați colegi,

Este o mare plăcere și onoare să vă prezentăm acest Ghid de Bune Practici în Protecția Datelor pentru Medicii din România. Acest ghid a fost elaborat cu scopul de a oferi sprijin și orientare medicilor în general și echipei medicale în special, abordând o multitudine de aspecte legate de protecția datelor în contextul prelucrării informațiilor medicale sensibile și confidențiale.

Elaborarea acestui ghid a fost posibilă datorită contribuției conducerii Colegiului Medicilor din România, a membrilor Biroului Executiv, a membrilor colegiilor teritoriale și a partenerilor care ne-au oferit experiența și expertiza lor. Mulțumim tuturor celor care au contribuit cu spețe, întrebări și feedback pentru a asigura că acest ghid reflectă realitățile practice ale profesioniștilor din domeniul medical.

Ghidul a fost structurat în mai multe capitole, care detaliază atât bunele, cât și relele practici în protecția datelor medicale. Fiecare capitol oferă cazuri reale, amenzi aplicate și cazuistică relevantă din România și din Uniunea Europeană. În acest fel, sperăm să ajutăm medicii și echipa medicală să înțeleagă și să aplice în mod eficient principiile protecției datelor în activitatea lor de zi cu zi.

Adresabilitatea acestui ghid este în primul rând către medici, pentru a le oferi o resursă accesibilă și cuprinzătoare în materie de protecție a datelor. Avem în vedere să ne adresăm medicilor din România, indiferent de specializarea lor, respectiv de categoria de furnizor de servicii medicale unde își desfășoară activitatea și să îi ajutăm să navigheze cu încredere peisajul legislativ în materie de confidențialitate și protecție a datelor.

Pentru a face acest ghid cât mai accesibil și ușor de înțeles, vom pune la dispoziția publicului un website dedicat (www.gdpr.cmr.ro) care va include ghidul în format digital, consultări publice și materiale multimedia, precum filmulețe, tutoriale, podcasturi care rezumă anumite capitole sau studii de caz. În acest fel, dorim să asigurăm o abordare inovatoare și adaptată nevoilor medicilor și echipei medicale din era digitală.

Acest ghid reprezintă un efort important în promovarea unor bune practici în protecția datelor și în sprijinirea medicilor în îndeplinirea obligațiilor lor legale în acest domeniu. Ne mândrim cu realizarea acestui proiect și suntem încrezători că va servi drept o resursă valoroasă și utilă pentru medicii din România.

Cu speranța că acest ghid vă va oferi informațiile și îndrumarea necesară în protejarea datelor medicale și în respectarea drepturilor pacienților, vă dorim lectură plăcută și succes în aplicarea acestor principii în activitatea dumneavoastră profesională!

Așa cum ne aflăm într-o lume în continuă schimbare și evoluție, vom urmări să actualizăm și să adaptăm acest ghid pe măsură ce apar modificări legislative și tehnologice în domeniul protecției datelor. Prin aceasta, ne angajăm să sprijinim comunitatea medicală în a se menține la curent cu cele mai bune practici și cu cerințele legale în vigoare.

De asemenea, vă încurajăm să ne transmiteți orice feedback, sugestii sau întrebări pe care le aveți cu privire la conținutul acestui ghid la adresa de
e-mail dpo@cmr.ro. Experiența și cunoștințele dumneavoastră practice vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea și adaptarea acestui ghid pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor comunității medicale.

Suntem recunoscători pentru încrederea pe care o acordați acestui ghid și pentru angajamentul dumneavoastră în protejarea datelor medicale și a drepturilor pacienților. Împreună, putem asigura un sistem de îngrijire a sănătății în care informațiile medicale sunt tratate cu respectul și protecția cuvenită.

Vă dorim succes în implementarea acestor bune practici și vă stăm la dispoziție pentru orice îndrumare și sprijin în acest demers. Colegiul Medicilor din România este alături de dumneavoastră în această călătorie spre o mai bună protecție a datelor și a vieții private a pacienților.

Cu deosebită considerație,

Responsabilul cu Protecția Datelor
Colegiul Medicilor din România

Intrebări Frecvente

Conform RGPD, pacienții au dreptul să acceseze datele lor medicale, să rectifice orice date inexacte, să solicite ștergerea datelor (cu unele excepții) și să obțină o copie portabilă a datelor în cazul în care colectarea datelor s-a bazat pe consimțământ sau pe baza unui contract.

În conformitate cu legislația română, pacienții nu au dreptul legal de a adăuga o notă personală cu privire la o eroare în dosarul lor medical electronic.
În principiu, pacienții pot solicita eliminarea datelor privind sănătatea specifice bolilor vindecate din dosarul lor medical electronic în România, cu unele excepții.
În prezent, nu există în România un sistem care să permită pacienților să pună la dispoziție datele lor pentru cercetători fără referire la un anumit proiect de cercetare.
Da, în România există sisteme TIC care permit profesioniștilor din domeniul sănătății să împărtășească dosare medicale electronice (EHR) ale pacienților individuali cu alți profesioniști din domeniul sănătății.