Vă prezentăm în continuare zece pași esențiali pentru a respecta viața privată și protecția datelor personale ale pacienților noștri:

 • 1

  Fiți responsabil: Înțelegeți și respectați toate obligațiile care vă revin în cadrul R.G.P.D. și asumați-vă responsabilitatea pentru protecția datelor pacienților. Totul pornește de la noi! În funcție de rolul pe care îl ocupați, verificați responsabilitățile specifice, citiți Partea a IV-a „Relevanța normelor R.G.P.D. în funcție de rolurile ocupate de un medic.

 • 2
  Identificați scopulColectați și prelucrați datele cu caracter personal doar în scopuri clare, legitime și specifice, în interesul pacientului. Pentru utilizarea datelor în scopuri secundare citiți „Orientarea nr. 13 privitoare la >utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri secundare decât cele în care au fost colectate inițial”.
 • 3

  Obțineți consimțământul: Asigurați-vă că pacientul înțelege și consimte în mod explicit prelucrarea datelor sale personale în scopul stabilit, atunci când aceasta se cere! Citiți pe larg „Orientarea nr. 16 privind obținerea și gestionarea consimțământului persoanei vizate”.

 • 4

  Limitați colectarea: Colectați doar datele cu caracter personal strict necesare pentru scopul în care sunt necesare („Less is more!”).

 • 5

  Asigurați-vă că nu păstrați datele colectate mai mult decât este necesar. Vom avea în minte mereu termenul prevăzut de lege sau un „termen rezonabil”.

 • 6

  Mențineți exactitatea: Verificați și actualizați datele pacienților pentru a asigura acuratețea și actualitatea acestora.

 • 7

  Folosiți măsuri de protecție adecvate: Implementați măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele pacienților de accesul neautorizat, pierdere sau distrugere.

 • 8

  Fiți transparent: Informați pacientul în mod clar și accesibil despre modul în care sunt colectate, prelucrate și protejate datele sale personale.

 • 9

  Oferiți acces la date: Asigurați-vă că pacientul are dreptul să-și verifice, să rectifice sau să șteargă datele personale pe care le dețineți.

 • 10

  Oferiți posibilitatea de a se adresa mai departe: Informați pacientul despre dreptul său de a depune o plângere la ANSPDCP în cazul în care consideră că drepturile sale au fost încălcate.

Respectarea acestor pași simpli și clari vă va ajuta să protejați în mod eficient datele cu caracter personal ale pacienților și să vă conformați cu prevederile R.G.P.D. În continuare, vă invităm să consultați orientările specifice pe care le-am elaborat, pentru a înțelege pe larg responsabilitățile avute de către medici, în funcție de rolul ocupat. Pentru aceasta considerăm oportună identificarea rolurilor pe care le jucați în calitate de medic Partea a IV-a ( „Relevanța normelor R.G.P.D. în funcție de rolurile ocupate de un medic”) și mai apoi parcurgerea orientărilor specifice, mai ales conform relevanței identificate de noi.

Pentru o aprofundare a studiului protecției datelor, a conceptelor, a felului în care diverse elemente legislative interacționează înspre protejarea datelor pacienților, vă rugăm să parcurgeți și Partea a III-a “Prelucrarea și protecția datelor în sănătate: De la cadrul legal la drepturile pacienților. Considerații pe larg”.

Partea a IV-a – Resurse utile pentru medici (legislație, modele de documente, formulare) vă pune la dispoziție minimul de instrumente de care puteți avea nevoie pentru a respecta un nivel optim de viață privată a persoanelor cu care interacționați. În toate cazurile considerăm că este oportun să citiți ghidul în integralitatea sa întrucât în acest fel vă puteți face o imagine de ansamblu asupra aspectelor specifice pe care le implică această dinamică a respectării vieții private a persoanelor din jurul nostru.